Kompetenceforløb & workshops

Kompetenceforløb & workshops

En praksisnær- og  anvendelseorienteret workshop rettet mod anden aktører & sagsbehandlere i jobcenter regi.


Uanset hvor professionelle vi er, og hvor mange metoder og teorier vi har lært, så har vi alle ting med i bagagen, som kommer i spil, når vi interagerer med borgerne. Hvis vi ikke er bevidste om, hvad vi bringer med ind i samtalen, så kan det have store konsekvenser for samarbejdet og derved borgerens jobmuligheder og sagsbehandlerens oplevelse af succes.


Kontanthjælpsmodtagernes chance øges med 33 %, hvis sagsbehandleren har tiltro til dem (Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP)

Det siger noget om, HVOR vigtigt en rolle frontpersonalet omkring borgeren udgør, i kampen ud af ledighed.


Ydermere kræver de strukturelle forhold, der præger jobcentrene, at alle skal løbe stærkere og stærkere og kontinuerligt presses af krav om dokumentation, store sags-bunker og politiske krav.


Tid og ressourcer er en mangelvare, og det er helt naturligt derfor, at blive ramt af en snigende utilstrækkelighedsfølelse i arbejdet med borgerne. Det er både de professionelle og borgerne, der betaler prisen. 

 Workshoppen opkvalificerer frontpersonalet omking de ledige  til at skabe de optimale forudsætninger for at opnå den bedst mulige fremdrift for borgeren og tilbyde den bedst mulige støtte til de borgere, som de arbejder med. De får værktøjer til at skrue på de knapper, som de har kontrollen over – nemlig deres egne.


Ydermere giver workshoppen øget indsigt i og refleksion over  egen praksis og vil fungere som et værn mod stress, utilstrækkelighedsfølelse og forråelse. 


Igennem en periode på 4 måneder vil de opleve at navigerer med større sikkerhed i relationen til dem selv, deres kollegaer og borgerne. De vil få unikke værktøjer indenfor personlig udvikling som giver nye indgangsvinkler til at skabe fremdrift og udvikling hos borgere, samt nytænkende metoder til - og forståelse for, hvorledes de bedst motiverer borgerne og samtidig  nedtrapper modstand og konflikter. Og måske vigtigst af alt, så vil de få indblik i verden af nye handlemuligheder.


Workshoppen afsluttes med et kursusbevis. 


 


  Datoer for næste workshop

  Modul 1: d. 22/9-22

  Modul 2: 27/10-22

  Modul 3: d. 24/11-22

  Modul 4: d. 15/12-22

  Alle undervisningsdage er kl. 10-14 på Kongress i Ballerup

  Hvis du bliver ved med at gøre det samme, så får du det samme.

  MENNESKESYN

  FORRÅELSE

  PARADIMESKIFTE

  SELVBESTEMMELSE

  MENTALISERING

  Workshop

  emner & indhold

  TRIGGERE

  PERSPEKTIVSKIFTE

  MOTIVATION

  LOW AROUSAL

  METODELOFT