MoveOn – Bliv jobklar med personlig udvikling

MoveOn er stiftet i 2012 af Camilla Kyndby.
Idag består MoveOn af flere Jobcoaches, som alle arbejder udfra en en ideologi om, at der er et job til alle ledige uanset forhindringer.

MoveOn arbejder som anden aktør for Jobcentre, primært beliggende i Hovedstadsområdet og i Nordsjælland.

Vi tror at succes beror på, at man kigger på det hele menneske og ikke kun den lediges jobsituation.

Et job er en brik i puslespillet, der kun kan passe ind, hvis hele billedet er sammenhængende.

Via autentisk, løbende kontakt, dialog og opfølgning hjælper vi den ledige tilbage på rette spor.

Hvorfor vælge MoveOn

  • Vi skaber en personlig parathed for den enkelte ledige.
  • Vi kan tilbyde en håndholdt og skræddersyet indsats
  • Vi sætter en ære i at matche den ledige med præcis de udfordringer som skaber varig succes
  • Vi laver målrettede tilbud til de borgere, som er klar til at påbegynde en uddannelse.
  • Vi kigger på det hele menneske og ikke kun den lediges jobsituation.

Kontakt os

MoveOn kan hjælpe dig med at komme videre!

Hør mere om vores ydelser og lad os sammen komme videre.

Kontakt os

Kontanthjælp

Tilbud særlig rettet mod borgere på kontanthjælp og dagpenge med særlige behov, som har behov for en ekstra indsats for at komme succesfuldt ud eller tilbage på arbejdsmarkedet.
Læs mere

Sygedagpenge

Tilbud målrettet borgere, som er på sygedagpenge og skal tilbage i ordinær job eller uddannelse, skal udredes, eller er visiteret til fleksjob.
Læs mere

Empowerment

Tilbud til borger  som igennem en længere periode har modtaget kontanthjælp eller været i ressourceforløb. Håndholdt indsats med fokus på at borgeren selv tager ansvar for egen udvikling igennem hele processen.

Læs mere

Stress

Tilbud til borgere med stress eller stressrelaterede symptomer. Helhedsorienteret indsats som støtter borgeren i at kunne mestre, håndtere og forebygge stress og samtidig komme tættere på beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere